he.doska.co.il - לוח מודעות ברוסית הגדול בישראל / נדל”ן

נא להירשם על מנת לקבל גישה מלאה ללוח המודעות.
משתמשים באתר: 221907
צופים ומפרסמים מודעות: 3900


דירה 1.5 חדר, השכרה לתקופה קצרה, בת ים דירה 3 חדרים, השכרה לתקופה קצרה, 130 $, תל אביב 1.5 חדר, השכרה לתקופה קצרה, 400 ₪, חיפה
דירה 3 חדרים, השכרה לתקופה קצרה, 150 $, תל אביב דירה 3 חדרים, השכרה לתקופה קצרה, 170 $, תל אביב דירה 1 חדר, השכרה לתקופה קצרה, 49 $, בת ים
סוג נדל"ןסוג העיסקהעירחדרמחירתמונהתאריךפרטים
דירההשכרה לתקופה קצרהאילת2150 ₪21.10.2017הועלה
דירההשכרה לתקופה קצרהבת ים149 $21.10.2017הועלה
דירההשכרה לתקופה קצרהבת ים150 $21.10.2017הועלה
דירההשכרה לתקופה קצרהבת ים255 $21.10.2017הועלה
דירההשכרה לתקופה קצרהבת ים150 $21.10.2017הועלה
דירההשכרה לתקופה קצרהבת ים150 $21.10.2017הועלה
השכרה לתקופה קצרהחיפה1.5400 ₪21.10.2017הועלה
דירההשכרה לתקופה קצרהחיפה2.5240 ₪21.10.2017הועלה
דירההשכרה לתקופה קצרהחיפה365 $20.10.2017הועלה
דירההשכרה לתקופה קצרהחיפה260 $20.10.2017הועלה
דירההשכרה לתקופה קצרהחיפה360 $20.10.2017הועלה
דירההשכרה לתקופה קצרהחיפה260 $20.10.2017הועלה
דירההשכרה לתקופה קצרהחיפה260 $20.10.2017הועלה
דירההשכרה לתקופה קצרהקריית חיים1.5250 ₪20.10.2017הועלה
דירההשכרה לתקופה קצרהקריית חיים160 $20.10.2017הועלה

סוג נדל"ןסוג העיסקהעירחדרמחירתמונהתאריךפרטים
דירההשכרה לתקופה קצרהבני ברק1.52250 ₪20.10.2017הועלה
דירההשכרה לתקופה קצרהבת ים303.07.2017הועלה
קודם - הבא